Print Pool Manager (PPM)

Print Pool Manager (PPM)

Lepsze wykorzystanie zasobów


PPM jest narzędziem pozwalającym drukarniom na najlepsze wykorzystanie mocy przerobowej posiadanych urządzeń. W celu maksymalnego przyspieszenia pracy zadanie może być przypisane do pięciu urządzeń jednocześnie.

Opis

Poprzez efektywne zarządzanie zasobami działy poligrafii i drukarnie komercyjne mogą w zdecydowany i łatwy sposób poradzić sobie z nadwyżkami zleceń lub awariami systemu. PPM jest niedrogim i łatwym w obsłudze narzędziem do zarządzania zasobami pozwalającym na dystrybucję zadań do pięciu sprzężonych razem urządzeń. Pozwala to na szybsze ukończenie prac o dużych nakładach. PPM współpracuje ze wszystkimi systemami Develop wyposażonymi w kontroler PostScript oraz podłączonymi do sieci, jest zalecany do wszystkich wysokonakładowych urządzeń druku cyfrowego.


Korzyści:
Tworzenie klastrów: PPM może zarządzać aż 15 urządzeniami PostScriptowymi, które użytkownik przypisuje do klastrów zawierających po pięć urządzeń. Zadania drukowania są następnie dystrybuowane najszybszą możliwą drogą pomiędzy poszczególnymi klastrami. Rozdzielone kopiowanie: Zadania drukowania mogą zostać rozdzielone pomiędzy drukarkami działającymi w klastrze poprzez ustalenie liczby wydruków na system. Przewijanie (przesuwanie?): Zadania drukowania mogą zostać przesunięte jako całe prace do najbliższej wolnej drukarki w klastrze. Minimalna liczba kopii: Małe prace nie potrzebują być rozprowadzane. Użytkownicy mogą określić minimalną liczbę wydruków na dystrybucję pracy. Arkusz rozdzielający: PPM pozwala na wydrukowanie arkuszy rozdzielających na każdej drukarce w celu określenia liczby już wydrukowanych prac.

Pobierz program


HOME | O NAS | OFERTA | SERWIS | GIEŁDA | KONTAKT | SITEMAP

Copyright © 2024 OFFICE-PARTNER. All rights reserved