Enterprise My Panel Manager


Podstawowym wymogiem biznesu jest dziś wysoka efektywność, co w większości biur wiąże się z ujednoliceniem interfejsów, z których korzystają pracownicy. Użytkownicy mają często problemy z ustawieniami wstępnymi, odmiennymi dla poszczególnych wyjściowych urządzeń wielofunkcyjnych. Ponadto książki adresowe, szczególnie te używane w dużych firmach, mogą liczyć tysiące pozycji, choć większość osób utrzymuje regularne kontakty tylko z niewielką grupą współpracowników. Pomoc w tym biurowym chaosie stanowi moduł Enterprise MyPanel Manager. Aplikacja ta oferuje rzeczywistą indywidualizację typowych ustawień używanych w firmie. Użytkownicy mogą łatwo tworzyć własne profile zawierające ustawienia wyświetlania, osobistą książkę adresową oraz lokalizacje wybrane dla skanowanych dokumentów. Co więcej, natychmiast po zalogowaniu profil użytkownika jest uruchamiany na każdym podłączonym do sieci urządzeniu MFP. Koniec problemów z odmiennymi ustawieniami każdego urządzenia i tysiącami niepotrzebnych pozycji w książkach adresowych!


Korzyści:
Proste tworzenie i edytowanie personalizowanych książek adresowych i miejsc przeznaczenia skanowanych dokumentów, w tym adresów indywidualnych i grupowych Ikony adresów i miejsc przeznaczenia ułatwiają identyfikację . Możliwość rejestracji adresów poprzez LDAP . Proste edytowanie osobistej zawartości panelu sterowania, łącznie z pożądanym językiem i indywidualnym ekranem początkowym, poprzez oparty na WWW graficzny interfejs dostępny dla administratorów i użytkowników Wygodny system postępowania według wskazówek o architekturze opartej na serwerze; ustawienia MyPanel są natychmiast aktywne w dowolnym systemie po zalogowaniu

Zalety:
Zwiększona wygoda użytkownika dzięki personalizowanym profilom umożliwiającym wybór preferowanego języka i indywidualnego układu panelu Szybszy dostęp do regularnie wykorzystywanych miejsc przeznaczenia skanowanych dokumentów; natychmiastowa dostępność często używanych funkcji Znany graficzny interfejs użytkownika, czynny automatycznie we wszystkich urządzeniach wielofunkcyjnych po zalogowaniu, przyczynia się do zminimalizowania czasu i nakładu pracy oraz zwiększa ogólną produktywność Znacznie ograniczone administrowanie urządzeniami wielofunkcyjnymi - administrator wybiera tylko urządzenia produkcyjne dla MyPanel Manager; użytkownicy administrują własnymi profilami i książkami adresowymi

Pobierz program


HOME | O NAS | OFERTA | SERWIS | GIEŁDA | KONTAKT | SITEMAP

Copyright © 2024 OFFICE-PARTNER. All rights reserved