Fiery Color Profiler 2

Fiery Color Profiler 2

Perfekcyjne kolory - Od profili do kolorów dodatkowych


W celu zapewnienia stałej jakości barw, systemy wyjściowe wymagają regularnej kalibracji. Fiery Color Profiler 2 pozwala na tworzenie i zapisywanie wysokiej jakości profili ICC jak również kolorów dodatkowych. Ponadto wersja 2 dostarcza narzędzi do szacowania profili i kontroli jakości.

Opis

Kolorowe dokumenty mają większy wpływ na odbiorcę oraz mają lepszą czytelność. Jednakże by wywrzeć dobre wrażenie kolory w dokumentach muszą być zawsze wiernie i w sposob stały odwzorowane. Ponadto zapewniona musi być również precyzyjna reprodukcja schematów kolorów, np: w logo firmy. Fiery Color Profiler 2 jest niezbędnym narzędziem do zapewnienia absolutnie precyzyjnej zgodności barw. Jest to możliwe dzięki profilom ICC, ktore mogą być używane na wszystkich kolorowych urządzeniach Develop, wyposażonych w kontroler Fiery. Spektrofotometr i przybory do pozycjonowania są dołączone do oprogramowania. W odróżnieniu od zwykłego densytometru spekrofotometr potrafi rozpoznać ton barwy i tym samym zmierzyć kolory specjalne.


Korzyści:
Tworzenie profili ICC: przy tworzeniu profili ICC oprogramowanie to pozwala na dopasowanie ustawień skanerów, aparatów cyfrowych, monitorów i drukarek. Zapewnia to dokładny odczyt dokumentu i idealne odwzorowanie na urządzeniu wyjściowym. Profle Inspector pozwala na reprezentowanie i porównanie profili w 3D. Mogą być one zaadoptowane przy użyciu programu Profle Editor. Kalibracja systemów Develop: spektrofotometr ES-1000 jest szybkim i łatwym w obsłudze kalibratorem kolorów podłączanym do komputera przy pomocy łącza USB. Ponieważ ES-1000 jest dedykowany bezpośrednio oprogramowaniu do kalibracji Fiery, może być używany jako densytometr do śledzenia fluktuacji reprodukcji barw w trakcie druku. Jest dostępny w wersji z filtrem UV, który jest zalecany przy używaniu papieru z rozjaśniaczem optycznym. Tworzenie bibliotek kolorów dodatkowych. Możliwe jest to przy pomocy kontrolera Fiery, i szczególnie użyteczne na etapie pre-produkcyjnym. Spektrofotometr kalibruje kolory do modułu "Spot-On". Nowy Color Verifier mierzy wartości barw i porównuje je na podstawie ich różnic. Kalibracja monitora do soft-proofingu: dokumenty mogą być sprawdzone na monitorze po jego kalibracji.

Pobierz program


HOME | O NAS | OFERTA | SERWIS | GIEŁDA | KONTAKT | SITEMAP

Copyright © 2024 OFFICE-PARTNER. All rights reserved